Na początku było słowo

To znaczy Logos

Gdy słowo staje się ciałem wprowadza ład i harmonię

Wszystko zaczyna się od słowa

Strona internetowa, książka, czasopismo...

Praca ze słowem to przygoda

Jeśli chcesz ją przeżyć razem z nami

Zapraszamy do współpracy